EMPLOYER BRANDING2018-10-05T09:12:17+00:00

Vad är Employer Branding?

Om vi grovt ska översätta det till svenska, så skulle det vara “arbetet med arbetsgivarvarumärket”. Vissa saker blir helt enkelt enklare att säga på engelska. Employer Branding. Alito Peoples definition låter så här:

”Employer Branding är en organisations förmåga att attrahera nya talanger genom rådande talanger. Att vara ambassadör, budbärare, mediekanal och talangmagnet.”

Employer Branding på 16 sekunder.

Vi vet hur du attraherar, rekryterar och får människor att vilja stanna hos dig.

Ett avgörande varumärkesarbete.

Som väldigt många områden så finns det olika skolor och tolkningar. Men flertalet personer som jobbat eller jobbar med Employer Branding verkar vara överens om att detta viktiga arbete kan ses som en process där du jobbar hårt med att skapa en attraktiv arbetsplats och kultur, och sedan jobba hårt för att också förmedla detta till de talanger som kan vara avgörande för dig att nå dina affärsmål. Forskning visar också att en attraktiv arbetsgivare gör att talangerna som redan finns på plats stannar längre.

“Om vi för en stund ska göra det riktigt enkelt kan man säga att Employer Branding är hur dina anställda pratar om dig som arbetsgivare med vänner och bekanta efter två glas vin.”

Exempel på uppdrag.

Några exempel på uppdrag som vi kan hjälpa dig med är:

  • Konsultation – vart står ni idag och vart vill ni?
  • Framtagande av ert EVP – vad ska just ni lyfta fram som ert arbetsgivarvarumärke?
  • Kartläggning av samarbeten internt – hur bygger ni en optimal organisation kring Employer Branding?
  • Interimuppdrag – när ni behöver ha en konsult på plats redan igår.
  • Föreläsningar – när ni vill väcka ett intresse internt.

Employer Branding-insatser.

Nyfiken? Låt oss höras.

JA, GÄRNA!
LinkedIn

LINKEDIN
Facebook

Facebook
YouTube
Kontakta Alito People
Google+

LinkedIn
LINKEDIN
Facebook
Facebook
YouTube
Kontakta Alito People
Google+